Tweejarige opleiding

Wil je alles te weten komen over de cursussen van Figura? Ga je graag in gesprek met de hoofddocent over de verschillende mogelijkheden? Ben je nieuwsgierig naar het werk van onze studenten? Of wil je het lesprogramma zelf ervaren? We hebben open modelsessies. Tijdens die sessies is er gelegenheid om met docenten te spreken over curriculum, masterclasses en workshops. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ontvang je bericht over de aanstaande activiteiten.

Achtergrond

De opleiding is gebaseerd op het model van The Florence Academy of Art. FIGURA legt daarin eigen accenten.

FIGURA biedt de opleiding in deeltijd aan, zodat studenten de opleiding kunnen volgen naast een deeltijdbaan of andere bezigheden. Doordat het programma in deeltijd wordt aangeboden, is ervoor gekozen het tekenprogramma te reduceren om geen concessies te hoeven doen aan het boetseerprogrammma. Wel wordt de basis van het tekenprogramma in het eerste jaar via masterclasses behandeld. Bovendien zijn er avondsessies modeltekenen. Wie het gehele tekencurriculum wil doorlopen, krijgt hulp en faciliteiten om daarmee in de eigen tijd zelfstandig aan de slag te gaan.

Kalender

Het eerste studiejaar (10 september 2018 – 19 juni 2019) bestaat uit 3 trimesters. Per trimester worden 10 weken besteed aan modelboetseren o.l.v. de hoofddocent, 1 week aan een masterclass o.l.v. een gastdocent, en 1 week aan afronding (presentatie, voortgangsbespreking). In het laatste trimester zijn twee weken gereserveerd voor het maken van mallen.

Studiekalender 2018-2020

Een onderwijsweek bestaat uit 6 dagdelen:

  • twee dagdelen op maandag (9-12 en 13 tot 16)
  • drie dagdelen op dinsdag (9-12, 13-16 en 17-19)
  • één dagdeel op woensdagochtend (9-12)

De dinsdagavond is bestemd voor modeltekenen, de andere dagdelen worden besteed aan modelboetseren. Nota bene: De masterclass-week van elk trimester wordt verlengd met het daaraan voorafgaande weekend en heeft daardoor 10 dagdelen.

Programma

Lesprojecten
  • In het eerste jaar wordt hoofdzakelijk gewerkt aan zogenaamde ‘half-size figures’ en aan portret. Het eerste trimester heeft een iets ander karakter, omdat hierin de werkmethode aangeleerd wordt aan de hand van kortere exercities naar gipsmodellen.
  • In het tweede jaar is het eerste trimester gericht op half-size figures. De laatste twee trimesters staan in het teken van full-size torso’s.
Masterclasses

Ieder trimester bevat één intensieve week o.l.v. een gastdocent van The Florence Academy of Art. De masterclasses van het eerste jaar zijn gericht op tekentechnieken. Die van het tweede jaar op anatomie.

Kunstbeschouwing

Per trimester is er een programma-overzicht met activiteiten rondom Europese tentoonstellingen en kunstprojecten die interessant zijn voor figuratief beeldhouwers. Deze activiteiten zijn facultatief en vinden plaats buiten het curriculum.

Studio-ruimte

FIGURA biedt studenten de mogelijkheid om ook buiten de uren van het lesprogramma de studioruimte van de academie te gebruiken om door te werken aan lesprojecten of aanvullende training in tekenen te volgen.

Aanmelding en selectie

Na aanmelding ontvang je bericht over de selectieprocedure. Voor de eerste selectie zal je gevraagd worden een motivatiebrief in te zenden. Naar aanleiding van je inzending word je uitgenodigd voor een gesprek.

Contact

Voor vragen over het tweejarig programma kun je contact opnemen met de hoofddocent Sanne van Tongeren.

Zie inschrijven voor:

  • inschrijven voor de korte workshops ‘Introductie tot de Klassieke Academie’
  • opgeven voor de informatiebijeenkomsten over het tweejarig programma in februari, maart en april
  • aanmelden voor het tweejarige programma